Terp fan’e takomst

Een reconstructie van hoe terpen vroeger werden gebouwd
Over deze plek

"Dit werk schept een prachtig inzicht in hoe de terpen vroeger werden gebouwd"

Samen met de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o., de inwoners van Blije, Sense of Place en Observatorium Rotterdam realiseren we de ‘Terp fan de Takomst’. Een terp met uitzicht op de kwelders van Noard-Fryslân Bûtendyks, ter hoogte van het dorp Blije. Als eigenaar van het landschap en toekomstig beheerder is It Fryske Gea nauw betrokken bij het project. De dorpsgemeenschap werkt gezamenlijk aan de bouw van de terp, net zoals dat vroeger ging. Hiermee herstellen ze de oorspronkelijke verbinding die het dorp met de zee had, op een duurzame manier, en versterken ze de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het buitendijkse gebied bij Blije.
Locatie

Informatie

 
© Copyright Camping de Blijer Wadden 2024 Website laten maken? JDJ-ICT